Funkcjonalności

Kontroler KTW-2 umożliwia pomiar temperatury i wilgotności w dwóch punktach pomiarowych. Dodatkowo posiada dwa wejścia dwustanowe, które można wykorzystać np. do detekcji wycieku wody z klimatyzacji, otwarcia drzwi, pożaru, itp. Sytuacja alarmowa może być sygnalizowana zbiorczym alarmem poprzez wyjście przekaźnikowe np. na sygnalizatorze optyczno-akustycznym, stany alarmowe dotyczące poszczególnych pomiarów dostępne są na odpowiednich wyjściach transoptorowych. Bieżące pomiary można odczytać poprzez port szeregowy z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania.

Kontroler znajduje się w estetycznej obudowie z tworzywa ABS. Wyposażony jest w duży czytelny wyświetlacz LED, wskazujący aktualną temperaturę i wilgotność z czujnika wewnętrznego lub zewnętrznego. Klawiatura umożliwia zaprogramowanie nastaw konfiguracyjnych, progów alarmowych, przeglądanie nastaw. Przystosowany jest do montażu na ścianie.

KTW-2 może pracować zarówno jako element Zintegrowanego Systemu Nadzoru (ZSN), jak również jako samodzielne urządzenie pomiarowe. Na Rysunku 1. pokazany jest przykład zastosowania kontrolera KTW-2 jako urządzenia pracującego samodzielnie. Wewnętrzny czujnik umożliwia pomiar temp. i wilgotności w pomieszczeniu, czujnik zewnętrzny umieszczony jest w szafie serwerowej. Jedno wejście dwustanowe wykorzystane jest do detekcji wycieku wody z klimatyzacji. Drugie wejście dwustanowe wykorzystano do detekcji dymu w pomieszczeniu. Stan alarmowy sygnalizowany jest poprzez sygnalizator optyczno-akustyczny.