Funkcjonalności

 • podłączenie do 8 kontrolerów KTW-2 PRO na jednej magistrali;
 • max długość magistrali do 1200m
 • 2 wejścia dwustanowe
 • 1 wyjście sterujące (przekaźnikowe)
 • 4 wyjścia transoptorowe, swobodnie konfigurowalne
 • powiadamianie o alarmach: SMS
 • obsługa kolejki wiadomości, co gwarantuje, że przy zaistnieniu kilku zdarzeń w tym samym czasie wszystkie wiadomości SMS zostaną wysłane
 • kilkakrotna próba wysłania wiadomości SMS, gdy proces wysłania nie powiedzie się
 • możliwość konfiguracji z poziomu klawiatury lub PC
 • wyświetlacz LED
 • możliwość zdalnego sprawdzania statusu urządzenia (wartości, alarmy poprzez sms)
 • możliwość ustawienia restrykcji numerów telefonów, co powoduje, że urządzenie będzie odpowiadać na pytania tylko z wcześniej zdefiniowanych numerów telefonów
 • możliwość powiadomienia max 4 użytkowników (cztery numery telefonu)
 • automatyczne wprowadzanie kodu PIN oraz inicjalizacja karty SIM
 • możliwość dowolnego przyporządkowania kontrolerów KTW-2 do dowolnego numeru telefonu
 • obsługa kodów USSD za pomocą SMS (zdalne doładowanie konta prepaid lub sprawdzenie stanu konta)