Podstawowe dane techniczne

  • Znamionowe napięcie zasilania
  • Obciążalność stylów przekaźnika
  • Wymiary
  • Masa
  • 5V=,24V=, 48V=

  • 1A/220V/60W

  • 63x30x50mm

  • 0,25kg