Podstawowe dane techniczne

 • Znamionowe napięcie zasilania
 • Maksymalny pobór prądu
 • Zakres pomiaru temperatury
 • Dokładność pomiaru temperatury
 • Rozdzielczość pomiaru temperatury
 • Zakres pomiaru wilgotności względnej
 • Dokładność pomiaru wilgotności względnej

 • Histereza pomiarowa wilgotności względnej
 • Powtarzalność pomiaru wilgotności względnej
 • Stabilność pomiaru wilgotności względnej
 • Czas odpowiedzi pomiaru wilgotności względnej
 • Rozdzielczość pomiaru wilgotności względnej
 • Interfejs komunikacyjny
 • Typ złącz przewodowych
 • Wymiary
 • Masa
 • 5VDC +/-10%

 • 1mA

 • -55°C ÷ +125°C

 • 0,5°C w zakresie -10°C ÷ +85°C

 • 12 bitów


 • 0 -100%RH


 • ±3,5%RH w zakresie 0 -100%RH bez kondensacji w temperaturze 25°C
 • ±3%RH przy maksymalnej rozpiętości

 • ±0,5%RH • ±0,2%RH przy wartości 50%RH w ciągu 1 roku

 • 15s przy powolnym obiegu powietrza

 • 10 bitów • MicroLAN 1Wire ESD
 • 2xRJ12

 • 71 x 71 x 27mm
 • 130g